เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และพายแช่แข็ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง รวม 382 ครัวเรือน ในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนงานในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ต่อไป
นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยมีความห่วงใยทหารใหม่ที่เข้าประจำการภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย และกองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร จึงได้นำสิ่งของจำเป็น พร้อมเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และพายแช่แข็งพร้อมรับประทาน ไปมอบให้แก่ทหารใหม่ พร้อมเน้นย้ำผู้ฝึกสอนให้ปฏิบัติตามมาตรการการฝึกอย่างรัดกุม เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่มีความปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด 19
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย