เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และวัตถุดิบปรุงอาหารสด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปสนับสนุนให้แก่แคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 4 แห่งในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่คนงานในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อไป

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย