เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 พฤษภาคม 2564 พลโทกนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบหอยลายเปลือกแช่แข็ง จำนวน 2,000 กิโลกรัม จาก พลตรีพิสิษฐ์  นพเมือง ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)