เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 พฤษภาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและกำลังพล ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกมื้อกลางวัน บรรจุกล่อง โดยรถครัวสนาม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนโรงน้ำแข็งลาดพร้าว จำนวน 500 กล่อง และชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน จำนวน 500 กล่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย