เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤษภาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย จำนวน 450 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำไปแจกจ่ายให้กับ 4 ชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 450 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนโรงเจมักกะสัน ชุมชนนิคมมักกะสัน ชุมชนหลังวัดมักกะสัน และชุมชนซอยสมประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

นอกจากนี้ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ยังได้มอบลูกชิ้น จำนวน 100 กิโลกรัม และไส้กรอก จำนวน 100 กิโลกรัม ให้กับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อสนับสนุนการจัดรถครัวสนามประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย