เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤษภาคม 2564  พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานและกำลังพล นำรถครัวสนามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกมื้อเย็น (ข้าวไก่ผัดกระเทียมไข่เจียว) บรรจุกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย