เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 พฤษภาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดจิตอาสาพระราชทานและกำลังพล มอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 250 ชุด ให้กับสำนักงานเขตลาดพร้าว เพื่อนำแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่ โดยมี นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นผู้รับมอบ
โดยสิ่งของอุปโภค-บริโภคประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาของการกักตัวต่อไป
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย