เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 พฤษภาคม 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคจากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 โดยมี พลตรี  ภาณุพงศ์  สุวัณณุสส์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนมอบฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยสิ่งของประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 100 ถุง นมถั่วเหลือง จำนวน 50 กล่อง และสบู่ จำนวน 500 ก้อน เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป​