เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 พฤษภาคม 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยรถครัวสนามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนกีบหมู และโรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อน โดยจะใช้ทุกศักยภาพที่มีในการดูแลประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่อื่น ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย