เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 เมษายน 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ตำแหน่ง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ระหว่าง พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ กับ พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล โดยมี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพล กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย