เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 มีนาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องกีฬา และสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากมวลชนกองทัพไทย เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านแก่งประลอม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย และอุทยานแห่งชาติไทรโยค โดยมี พันเอก สมรรถปกรณ์ อินทรขาว ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน เป็นผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี และมี นายชัยศักดิ์ ภูมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งประลอม พันตำรวจตรี อุรารัตน์ รัตนะ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี