เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 มีนาคม 2564 พลตรี ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) SQ-ASQ22 ณ โรงแรม บางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร