เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 มีนาคม 2564 พลตรี ธีรพงศ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) เป็นประธาน

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021” โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การกล่าวปาฐกถาจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “โฆษกบอกเล่า” และ “ประชาสัมพันธ์จังหวัดบอกต่อ” จากคุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องวัน รวมทั้งการรับฟังแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA IR Chat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ส่งตรงถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และเชื่อถือได้