เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 นาย ได้แก่ พันเอก ธีรทรัพย์ แก้วอินทร์ และพันจ่าเอก ชาธิต โชติวิปัสสก โดยมีผู้บังคับบัญชา และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย