เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 มีนาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 โดยมี พันเอก ชยพณัฐ  วิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะและมีนำมวลชนกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ