เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 มีนาคม 2564 พลตรีชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน จากสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว และสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมี คุณอมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีน เป็นผู้มอบ ณ อาคารแกแล็คซี่ เพลส เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร