เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 กุมภาพันธ์ 2564 พลโท เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกำกับดูแลการรวมแถวตามวงรอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อแจ้งข่าวสารและเน้นย้ำการประพฤติปฏิบัติตนของกำลังพลทุกนายให้อยู่ในระเบียบวินัย มีจิตสำนึกว่าเราคือทหาร ควรประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในเชิงลบ รวมถึงมอบคณะ ผบช.กร.ทหารตรวจความเรียบร้อยของการแต่งกายให้มีความสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทานให้กับกำลังพล ณ บริเวณภายใต้อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร