เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 มกราคม 2564  กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด จาก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ โดยมี พลเอก ณตฐพล   บุญงาม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเรือตรี สุเทพ   ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยในการรับมอบฯ ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร