เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 มกราคม 2564 พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก ปีที่ 39 ณ กรมกิจการพลเรือนทหารบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ