เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 มกราคม 2564 พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการแจกจ่ายกุ้งให้แก่ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 2 จำนวน 9 หน่วย รวมจำนวน 600 กิโลกรัม ณ บริเวณใต้อาคาร 6 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปประกอบอาหารใช้บริโภคในครัวเรือน และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)