เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 พฤศจิกายน 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดคณะผู้แทนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี