เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 กันยายน 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ตำแหน่ง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ระหว่าง พลเอก อภิสิทธิ์ นุชบุษบา กับ พลโท เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โดยมี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพล กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย