เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 กันยายน 2563 พันเอก ที่รัก  สร้อยนาค รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบ 17 ปี ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ