เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 สิงหาคม 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะที่ปรึกษาชมรมภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันเกมของ RTARF English Club ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ