เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 สิงหาคม 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในกิจกรรมมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายธนกฤต วรินทรเวช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ