เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารและคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องใน "วันสื่อสารแห่งชาติ" ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเกาะกลางน้ำ บมจ. กสท โทรคมนาคม (สำนักงานใหญ่) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร