เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

28 กรกฎาคม 2563 พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร