เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

30 มิถุนายน 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ให้แก่บุตรข้าราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปี 2562 จำนวน 9 ทุน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร