เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 มิถุนายน 2563  พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ชั้น 2 กิจการพลเรือนทหาร  โดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ
กรมกิจการพลเรือนทหาร และผู้แทนกำลังพล เข้าร่วมพิธีฯ