เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤษภาคม 2563  พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น จากบริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด เพื่อนำไปใช้สำหรับภารกิจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร