เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 พฤษภาคม 2563 พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ นำอุปกรณ์กันกระเด็น (Face Shield) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ไปมอบให้แก่ผู้สื่อข่าวสายทหาร ณ ห้องผู้สื่อข่าวสายทหาร สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ถนนราชดำเนิน เพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป