เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 เมษายน 2563 พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้แทน กองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบหน้ากากใสกันละออง (face shield) จำนวน 12,000 ชิ้น จาก นายเหว่ยหมิน หวัง ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรกร พลาสติก จำกัด เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลเหล่าทัพ โรงพยาบาลตำรวจ และ โรงพยาบาลศรีสังวาล ณ ห้องรับรองชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร