เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 เมษายน 2563 พลเรือตรี ณัฐพงศ์  เกตุสมบูรณ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด จำนวน 12,060 ขวด จาก บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล