เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 เมษายน 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วย พลอากาศตรี ภูริทัติ  จันทร์แจ่ม ผู้บัญชาการเหตุการณ์ และนายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พันตำรวจเอกรังสรรค์ สอนสิงห์ ผู้กำกับสถานีดอนเมือง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการจัดสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม The Iconic Donmuang Airport เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี ประธานชุมชนเข้าร่วมประชาคม ซึ่งประธานชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือ