เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มีนาคม 2563 พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 4,000 ชิ้น จาก บริษัท ไทย เจ.เพรส จำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่กำลังพล เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร