เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 มีนาคม 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรมศพ ร้อยตรี ณัฐพงษ์  กระจ่างโรจน์ ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ซึ่งถึงแก่กรรมด้วย ภาวะระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมกิจการพลเรือนทหาร และข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธี ณ วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร