เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 กุมภาพันธ์ 2563  พลตรี ศักดา  ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมคณะ มอบของที่ระลึกแก่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งองค์กร ครบรอบ 66 ปี โดยมี น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร