เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 20
ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise: HADR - X)ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นาย Joseph Martin ผู้อำนวยการ Center for Excellence in Disaster Management & Humanitarian Assistance (CFE-DM) พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และ พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย