เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 สิงหาคม 2561 พลตรี ธนภัทร  พละพล รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะมวลชนกองทัพไทยและข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี