เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 กุมภาพันธ์ 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมวลชนกองทัพไทยจำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ 

โดยมีกิจกรรมดังนี้

- เวลา 0930 รับฟังบรรยายสรุปภารกิจหน่วย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบถึงภารกิจในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงรับทราบเกียรติประวัติของหน่วยในการเข้าร่วมรบในสมรภูมิที่สำคัญ โดยเฉพาะสงครามเวียดนาม ทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยทหาร เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพ และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพ โดยมี พันเอก กานต์นาท  นิกรยานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราชที่ 9 ให้การต้อนรับ

- เวลา 1320 รับฟังการบรรยายสรุปและเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 17 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เรียนรู้การทำเกษตรแบบองค์รวม สามารถนำไปขยายผลและนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรร รวมทั้งตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี พันเอก สุธี  เจียมสกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ให้การต้อนรับ