เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับพระราชทานบัตรอวยพรและสมุดบันทึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี นางวาสนา เทียมสุวรรณ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญบัตรอวยพรและสมุดบันทึก