เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 ธันวาคม 2562 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพล กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ด้วยการทำนุบำรุงศาสนา ทำความสะอาด พื้นที่บริเวณวัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี