เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติของกรมกิจการพลเรือนทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย