เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 พฤศจิกายน 2562 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี