เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 พฤศจิกายน 2562 พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยนำกำลังพลร่วมทำกิจกรรม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่โดยรอบกรมกิจการพลเรือนทหาร