เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

31 ตุลาคม 2562 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมการจัดหน่วยบริการในโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยประชาชน" ณ ลานกีฬาชุมชนเคหะชุมชนบางบัว เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับหน่วยยุทธบริการ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และตรวจเพื่อเตรียมการรักษาโรคฟัน รวมทั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ให้บริการตัดผมชาย ซ่อมมุ้งลวด ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นต้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์