เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

31 ตุลาคม 2562 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุม "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย" เพื่อถวายเป้นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร