เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

1 ตุลาคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร ทำพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ด้านเอกสารและการบังคับบัญชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่าง พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ท่านเก่า  และ พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ท่านใหม่ โดยมีข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร