เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 กันยายน 2562 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการในโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยประชาชน" ครั้งที่ 2 โดยมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมนักเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่ ออกให้บริการทางการแพทย์ การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และบริการตัดผม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย ณ บริเวณสนามฟุตบอลท่าทรายรวมใจ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร