เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

3 กันยายน 2562 พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมแผนที่ทหาร ครบรอบ 134 ปี ณ กรมแผนที่ทหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร